Augustė Grinkevičiūtė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė

Santrauka

Šizofrenija serga daugiau nei 20 milijonų pasaulio gyventojų. Daugelis asmenų, kuriems diagnozuota šizofrenija, gyvena arba palaiko artimus ryšius su savo šeimos nariais, pavyzdžiui, tėvais, broliais, seserimis ar vaikais. Dažnai sergančiuosius prižiūrintys šeimos nariai pakliūva į situacijas, kuriose pasireiškia sergančiojo agresija ir savęs žalojimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti psichikos sveikatos slaugytojo ir sergančiųjų šizofrenija artimųjų bendradarbiavimą. Tyrime dalyvavo 4 artimieji, vyresni nei 18 metų, kurių šeimose yra šizofrenija sergantis asmuo ir 4 psichikos sveikatos slaugytojai. Taikytas interviu metodas. Tyrimo rezultatai. Šizofrenija sergančiųjų artimieji patiria neigiamą aplinkinių požiūrį, turi bendravimo problemų su sveikatos priežiūros specialistais ir su šizofrenija sergančiu šeimos nariu. Psichikos sveikatos slaugytojai šizofrenija sergančiųjų artimiesiems konsultacijų metu dažniausiai rekomenduoja rūpintis savo emocine sveikata, stebėti, kad sergantysis tinkamai vartotų jam paskirtus vaistus, moko bendrauti su sergančiuoju, pablogėjus jo sveikatos būklei.

Raktiniai žodžiai: slaugytojai, šizofrenija, artimieji, bendradarbiavimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.126
Pilnas tekstasPDF

Back