PAGALBOS VAIKUI YPATUMAI PO JO ATSKYRIMO NUO BIOLOGINĖS ŠEIMOS

Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Deimantė Dikovičiūtė Santrauka Paskutiniu metu vaikų gerovės užtikrinimo problemos yra aktyviai aptariamos ir analizuojamos Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemoje. Siekiama sukurti tokią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų ir gintų vaiko teises ir teisėtus interesus, tinkamu laiku reaguotų į pažeidimus, operatyviai priimtų sprendi­mus. Ne visada tėvai gali sudaryti tinkamas sąlygas augantiems…

PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS GERINIMAS TAIKANT ATVEJO VADYBOS MODELĮ

Sigutė Norkienė, Daiva Petrauskienė, Urtė Norkutė-Macijauskė Santrauka Darbo tikslas: siekiama pagrįsti atvejo vadybos modelio taikymo būtinumą ir svarbą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose yra prisirašę mažiau nei 10 tūkstančių gyventojų. Tyrimo medžiaga ir metodika. Kad būtų įvertintos atvejo vadybos modelio taikymo galimybės gerinant veiklos efektyvumą tų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia pirmines…