Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Deimantė Dikovičiūtė

Santrauka

Paskutiniu metu vaikų gerovės užtikrinimo problemos yra aktyviai aptariamos ir analizuojamos Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemoje. Siekiama sukurti tokią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų ir gintų vaiko teises ir teisėtus interesus, tinkamu laiku reaguotų į pažeidimus, operatyviai priimtų sprendi­mus. Ne visada tėvai gali sudaryti tinkamas sąlygas augantiems vaikams. Vaikas iš tėvų gali būti paimtas dėl tokių priežasčių: vaikas auga nesaugioje aplin­koje, kurioje gali grėsti pavojus jo sveikatai bei gy­vybei; vaikas paliktas be priežiūros arba su netinka­mais asmenimis; vaiko tėvai (arba vienas turimas) yra dingę; tėvai laikinai, pvz., dėl ligos, negali rū­pintis vaiku.

Raktiniai žodžiai: vaikas, vaiko gerovė, biologinė šeima, vaiko teisių apsaugos sistema, socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.063
Pilnas tekstasPDF

Back