ATSPARUMO NELAIMĖMS DIDINIMO GALIMYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KONTEKSTE

Birutė Paulikienė Santrauka Straipsnyje plėtojama nelaimėms atsparios asmens svei­katos priežiūros įstaigos koncepcija. Sisteminės ir lygi­namosios mokslinės literatūros turinio analizės metodų pagalba siekiama atskleisti mokslinėje literatūroje var­tojamą nelaimėms atsparios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sampratą bei identifikuoti atsparumą didinan­čias priemones. Ligoninių atsparumas vertinamas kaip dvejopas gebėjimas: išlaikyti funkcionalumą ir atkurti pajėgumus po ekstremalaus įvykio sukeltų nuostolių. Nustatyta,…

TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ TIKRINIMO DOKUMENTŲ TEISINĖ ĮRODOMOJI REIKŠMĖ

Birutė Paulikienė, Darius Jucys Santrauka Asmens sveikatos priežiūros įstaigų žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo ir įrodinėjimo ginčuose tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų tema moksliniame lygmenyje nagrinėjama mažai. Dėl mišraus santykių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų reglamentavimo, praktikoje ilgą laiką buvo neaiškus šių ginčų nagrinėjimo procesas.…