Birutė Paulikienė, Darius Jucys

Santrauka

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo ir įrodinėjimo ginčuose tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų tema moksliniame lygmenyje nagrinėjama mažai. Dėl mišraus santykių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų reglamentavimo, praktikoje ilgą laiką buvo neaiškus šių ginčų nagrinėjimo procesas. Straipsnyje, remiantis teisės aktų nuostatomis, išsamia teismų praktikos analize, siekiama išanalizuoti teritorinių ligonių kasų patikrinimo dokumentų teisinę reikšmę ir su ja susijusius civilinės atsakomybės kilimo sąlygų įrodinėjimo aspektus.

Raktiniai žodžiai: privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas, žala, asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.085
Pilnas tekstasPDF

Back