KŪNO MASĖS INDEKSAS, JO SĄSAJOS SU AMŽIUMI IR GAUNAMOMIS PAJAMOMIS

Viktorija Timčenkaitė, Jonas Kairys, Jelena Kutkauskienė, Donatas Austys, Valerij Dobrovolskij Santrauka Tyrimo tikslas − ištirti, kokią įtaką KMI turi amžius ir gaunamos pajamos. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti KMI sąsajas su amžiumi. 2. Įvertinti KMI sąsajas su gaunamos pajamomis. Tyrimo metodai. Tiriamųjų imtį sudarė 20-64 metų am­žiaus 382 respondentai iš Panevėžio miesto savivaldybės. Respondentų klausimyne buvo…