Dovilė Račkauskaitė, Daiva Baltaduonienė

Santrauka

Laimo ligos paplitimas ir sergamumas didėja visame pasaulyje [1]. Kai kuriems asmenims, sirgusiems Laimo liga, po gydymo išlieka nespecifinių simptomų [2], todėl siekta išsiaiškinti, kaip liekamieji simptomai sutrikdo asmenų, sirgusių Laimo liga, veiklą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duomenys rinkti pusiau struktūruoto interviu būdu. Pokalbio klausimai buvo suformuluoti iš anksto.
Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavę informantai atskleidė savo patirtį ir išgyvenimus, susijusius su Laimo ligos liekamaisiais simptomais. Tyrimo metu vertinant Laimo liga sirgusių asmenų kasdienės veiklos sunkumus, labiausiai buvo sutrikęs bendravimas dėl atminties susilpnėjimo ir išlikusių migruojančių skausmų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiausia problemų darbinėje (produktyvioje) veikloje kėlė nuovargis ir silpnumas, mažinęs darbo našumą. Mažiausiai sutrikęs buvo laisvalaikis, tiktai kai kurie po ligos išlikę simptomai, tokie kaip migruojantys skausmai ar nuovargis, mažino motyvaciją veiklai, o padažnėjęs širdies plakimas ribojo galimybę užsiimti savo mėgstamu intensyvesniu sportu.

Raktiniai žodžiai: Laimo liga, kasdienė veikla, darbinė veikla, laisvalaikis, ergoterapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.215
Pilnas tekstasPDF

Back