LAIMO LIGA SIRGUSIŲ ASMENŲ KASDIENĖS, DARBINĖS IR LAISVALAIKIO VEIKLOS PROBLEMOS

Dovilė Račkauskaitė, Daiva Baltaduonienė Santrauka Laimo ligos paplitimas ir sergamumas didėja visame pasaulyje [1]. Kai kuriems asmenims, sirgusiems Laimo liga, po gydymo išlieka nespecifinių simptomų [2], todėl siekta išsiaiškinti, kaip liekamieji simptomai sutrikdo asmenų, sirgusių Laimo liga, veiklą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duomenys rinkti pusiau struktūruoto interviu būdu. Pokalbio klausimai buvo suformuluoti…