BALTŲ TAŠKŲ SINDROMO IR LAIMO LIGOS GALIMAS RYŠYS. KLINIKINIS ATVEJIS

Emilija Kovieraitė, Jurgita Kazlauskaitė Santrauka Baltų taškų sindromas – tai grupė uždegiminių chiorio­retinopatijų, kurios kliniškai pasireiškia baltais taškeliais ar dėmėmis akių dugne. Dauguma sergančiųjų − jaunesni nei 50 metų asmenys. Dažniausi nusiskundimai – ne­ryškus matymas ir sumažėjęs regėjimo laukas. Yra dau­gybė teorijų, bandančių paaiškinti baltų taškų sindromo etiologiją, tačiau ji tiksliai nėra žinoma. Kaip viena…

LAIMO LIGA SIRGUSIŲ ASMENŲ KASDIENĖS, DARBINĖS IR LAISVALAIKIO VEIKLOS PROBLEMOS

Dovilė Račkauskaitė, Daiva Baltaduonienė Santrauka Laimo ligos paplitimas ir sergamumas didėja visame pasaulyje [1]. Kai kuriems asmenims, sirgusiems Laimo liga, po gydymo išlieka nespecifinių simptomų [2], todėl siekta išsiaiškinti, kaip liekamieji simptomai sutrikdo asmenų, sirgusių Laimo liga, veiklą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duomenys rinkti pusiau struktūruoto interviu būdu. Pokalbio klausimai buvo suformuluoti…