Kai kurių valdymo teorijų palyginimas skubiosios medicinos pagalbos valdymo kontekste

Gintautas Virketis Santrauka Straipsniu siekiama apžvelgti sveikatos priežiūrossistemos valdymo teorijas. Tuo tikslu analizuojamosvadybos teoretikų darbuose pateikiamos teorijos,kurios naudojamos sveikatos sektoriuje beisiejasi su skubios pagalbos valdymu. Analizuojamiprofesionaliosios biurokratijos, situatyvinės valdymo,įrodymais grįsto valdymo, visuotinės kokybėsvaldymo bei sistemų teorijų esminiai aspektai,apibrėžiami jų ypatumai, nurodomi jų veikimo esminiaikomponentai. Analizuojamų teorijų pritaikomumassveikatos priežiūros institucijų valdymuileidžia pamatyti, kokiu būdu yra organizuojamasdarbas…

Tinkama sveikatos priežiūra: pakartotinė hospitalizacija – norma ar nepageidautinas įvykis

Vinsas Janušonis Santrauka Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti pacientų pakartotinęhospitalizaciją kaip reiškinį ar problemą sveikatospriežiūroje.Tyrimas vykdytas analizuojant Klaipėdos universitetinėsligoninės statistinius duomenis 2011-2014m. ir vertinant hospitalizacijos bei pakartotinėshospitalizacijos pacientų asmens duomenų (unikaliųasmens kodų) pagrindu. Pakartotinių hospitalizacijųsantykinis skaičius yra nedidelis − iš visopakartotinių hospitalizacijų buvo 14 proc., 30 dienųlaikotarpiu po ankstesnio išrašymo iš ligoninės – 6,8proc.Išvados: pakartotinių…

Pakauškaulio krumplio lūžiai: klinikinio atvejo analizė ir literatūros apžvalga

Vytautas Ragaišis, Evaldas Keleras Santrauka Pakauškaulio krumplio lūžis retai diagnozuojamasir ypač pavojingas sužalojimas. Jis įvyksta dėl didelėsenergijos traumos poveikio kraniocervikalineidaliai, dažniausiai veikiančios vertikalia ašimi,sumušus viršugalvį, neretai veikiant ir rotaciniamkomponentui. Sužalojimas gali pasireikšti netik ypač stipriu kaklo, pečių skausmu ir priverstinegalvos padėtimi, bet ir galvinių nervų pažeidimu,kamienine simptomatika ar net staigia mirtimi.Diagnozė patvirtinama tik atlikus kaklo…

Videotorakoskopinės operacijos spontaniškai kvėpuojantiems, neintubuotiems pacientams

Geda Klimavičiūtė, Renata Paškevičiūtė, Vidas Jankus, Aleksandras Bagajevas Santrauka Dažniausiai visos atviros ir videotorakoskopinėsplaučių operacijos atliekamos bendrinėje anestezijoje,naudojant dvigubo spindžio endobronchinįvamzdelį kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti.Pastaruoju metu pradėtos atlikti videotorakoskopinėsoperacijos neintubuotiems, spontaniškaikvėpuojantiems pacientams nenaudojant raumenųrelaksantų. Šiame straipsnyje aprašomos trys videotorakoskopinėsoperacijos atliktos spontaniškaikvėpuojantiems, neintubuotiems pacientams Klaipėdosuniversitetinėje ligoninėje 2014 metų rugsėjomėnesį. Raktiniai žodžiai: neintubuotas pacientas, spontaniškai kvėpuojantis, videotorakoskopinė vieno…

Ūmi subdurinė hematoma dėl smegenų maišinės aneurizmos plyšimo

Danius Liutkus, Arnas Staškevičius Santrauka Ūmi subdurinė hematoma (ūSDH) dėl plyšusiossmegenų maišinės aneurizmos yra retai pasitaikantiir gana dažnai turinti blogą baigtį komplikacija.Dažnai ligoniai patenka sunkios būklės su sutrikusiasąmone. Išoriniai galvos traumos požymiai galimaskuoti tikrąją ligos priežastį. Greitas subdurinėshematomos, sukeliančios kompresiją, šalinimasnuo gyvybiškai svarbių nervinių struktūrų – gyvybęgelbstinti operacija. Geriausios baigtys būna, kaivienos operacijos metu pašalinama…

Kapiliarinių odos hemangionų gydymas nd: yag lazeriu

Rimantas Mačiulaitis Santrauka Darbe pateikiami 208 pacientų su hemangiomomisLOR organuose gydymo duomenys Nd: YAG lazeriopagalba. Energijos tankis – 85-145 J/cm2. Gautipatenkinami 94,7% pacientų rezultatai; tai leidžiapripažinti, kad šis gydymo metodas yra efektyvus. Raktiniai žodžiai: kapiliarinė hemangioma, Nd: YAG lazeris DOI: 10.5200/sm-hs.2014.099 Pilnas tekstas: PDF Atgal

Naujagimių miego apnėja: patogenezė, diagnostika ir gydymas

Dominyka Juodytė, Giedrius Varoneckas Santrauka Straipsnyje apžvelgiamas ryšys tarp naujagimiųmirtingumo ir kvėpavimo sutrikimų miego metu,šių sutrikimų patogenezė, diagnostikos ir gydymoaspektai. Parodyti naujagimių ir suaugusiųjų miegostruktūros skirtumai. Naujagimiai miega 16-18valandų per parą, miego trukmė pasiskirsto tolygiaitiek dienos, tiek nakties metu. Jų miego struktūroje,priešingai nei suaugusiųjų, ilgiausiai trunka REMmiegas, kurio metu aktyvuojasi pagrindiniai centrinėsir autonominės nervų sistemos…

Sisteminė raudonoji vilkligė: neurologiniais sutrikimais pasireiškianti ligos pradžia

Lina Malcienė, Eglė Tarasevičiūtė, Paulius Civinskas, Gytė Malciūtė Santrauka Sisteminė raudonoji vilkligė – autoimuninė liga,kuri pažeidžia platų organų spektrą ir jų sistemas.Jos paplitimas per pastaruosius metus išaugo ir siekia25/100000 gyventojų per metus.Tiek šios ligos pradžioje, tiek jau ligai įsisenėjusdažniausiai pasireiškia neurologiniai (CNS ir PNS)sutrikimai.Straipsnyje pateikti du klinikiniai atvejai. Pirmojipacientė skundėsi neurologiniais simptomais, o antroji– šlapimo…

Vaisiaus augimo sulėtėjimas: kaip gerinti rezultatus

Vytautas Rauba, Viktorija Ežerskienė Santrauka Vaisiaus augimo sulėtėjimo (toliau – VAS) priežasysnėra pilnai išaiškintos,sunku atskirti ribą tarp normos ir patologijos.VAS atvejais būna didesnis naujagimių sergamumasir mirtingumas.Šio darbo tikslas – įvertinti pokyčius diagnozuojantVAS Klaipėdoje ir Klaipėdos krašto rajonuose,vaisiausbūklės stebėjimo, gimdymų ir naujagimių prežiūros kitimąKlaipėdos universitetinėje ligoninėje 10 metų laikotarpiulyginant 2003 ir 2013 metų rezultatus, ieškoti nėščiųjų…

Sergančių ūminiu išeminiu galvos smegenų insultu pacientų hemoraginių transformacijų ir klinikinių charakteristikų sąsajos

Henrikas Kazlauskas, Elena Bovina, Geriuldas Žiliukas Santrauka Hemoraginė transformacija (HT) nereta ūminio išeminiogalvos smegenų insulto (GSI) komplikacija,kurios įtaka gydymo rezultatams nėra iki galonustatyta. Darbo tikslas buvo įvertinti hemoraginiųtransformacijų ir klinikinių charakteristikų sąsajaspacientams, sergantiems ūminiu išeminiu galvossmegenų insultu. Retrogradiškai analizuoti 28 pacientų(iš jų 13 po intraveninės trombolizės), gydytų2009-2013 m. laikotarpiu Klaipėdos universitetinėsligoninės insultų skyriuje, medicininės dokumentacijosduomenys.…

Sporto šakos įtaka 12-17 metų sportininkų kairiojo skilvelio morfometrijai

Aldona Bartkevičienė Santrauka Ištirti 167 vyriškosios lyties 12–17 metų sportininkai:62 (37,2 proc.) iš jų buvo krepšininkai, 51 (30,5proc.) – irkluotojai (akademinis irklavimas) bei 54(32,3 proc.) – dviratininkai. Kontrolinę grupę sudarėto paties amžiaus ir lyties 168 sveiki nesportuojantysvaikai ir paaugliai. Visiems tiriamiesiemsatlikta M rėžimo, dvimatė ir doplerinė echokardiografija.Diastolės metu buvo išmatuota: 1) tarpskilvelinėpertvara (TSP); 2) kairiojo…

Šlaunikaulio kaklo lūžių gydymui taikomų metodų įtaka tolimesnei pacientų gyvenimo kokybei ir mirštamumui

Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Vytautas Staniulis, Vidmantas Žegunis Santrauka Šlaunikaulio kaklo lūžių gydymas yra aktuali problema,kuriai spręsti taikoma keletas skirtingų gydymometodų.Darbo tikslas. Įvertinti ir palyginti pacientų, patyrusiųšlaunikaulio kaklo lūžius, gyvenimo kokybę beimirštamumą per pirmus metus po taikytų skirtingųgydymo metodų.Metodika. Atlikta pacientų, gydytų VšĮ Klaipėdosuniversitetinėje ligoninėje dėl šlaunikaulio kaklolūžių, ligos istorijų retrospektyvinė analizė. Buvovertinami pacientai, gydyti…