Aurelija Mironytė

Abstract

Tyrimo tikslas – remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, apžvelgti lėtinės obstrukcinės plaučių ligos rizikos veiksnius ir klinikinius požymius. Atlikta mokslinės li­teratūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse. Rezultatai parodė, kad lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL) yra labai dažna ir pavojinga. Didelę reikšmę LOPL atsirasti turi ilgalaikis tabako rūkymas, žalingų da­lelių ar dujų nuolatinis įkvėpimas, genų mutacijos, raidos sutrikimai, kvėpavimo takų infekcijos vaikystėje. Daž­niausiai pacientams pasireiškia trys pagrindiniai LOPL požymiai – dusulys, kosulys bei skrepliavimas. Klini­kiniai simptomai vystosi lėtai, progresuoja laipsniškai, o labiausiai išryškėja didinant fizinį krūvį.

Keyword(s): lėtinė obstrukcinė plaučių liga, LOPL, rizikos veiksniai, klinikiniai požymiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.047
Full Text: PDF

Back