Greta Malinauskaitė, Gabrielė Samoškaitė, Laimutė Vaidelienė

Abstract

Kvėpavimo takų infekcijos yra svarbi vaikų sergamumo ir mirtingumo priežastis visame pasaulyje. COVID-19 infekcija vaikams, rečiau nei suaugusiesiems, pasireiš­kia sunkia ligos forma ir dažniausiai yra asimptominė. SARS-CoV-2 viruso atsiradimas reikšmingai pakeitė kitų virusinių ir bakterinių kvėpavimo takų infekcijų epide­miologiją vaikams.

Tyrimo tikslas. Ištirti kitų virusinių ir bakterinių kvė­pavimo takų infekcijų pasireiškimą vaikų populiacijoje COVID-19 pandemijos metu.

Tyrimo metodai. Atlikta mokslinės literatūros ir moksli­nių tyrimų apžvalga bei analizė ir retrospektyvinė duo­menų analizė. Retrospektyvinio tyrimo metu analizuotos vaikų, kurie 2017-2018 ir 2020-2021 m. laikotarpiais kreipėsi į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų (LSMU KK) vaikų skubios pagalbos skyrių ar buvo stacionarizuoti į LSMU KK vaikų kliniką dėl kvė­pavimo takų infekcinių ligų, ligos istorijos. Tiriamieji atrinkti pagal tarptautinius ligos kodus (TLK-10).

Išvados. Užsienio autorių duomenimis, COVID-19 pan­demijos metu vaikams rečiau pasireiškė dauguma vi­rusinių ir bakterinių kvėpavimo takų infekcijų. LSMU KK 2020-2021 m. stebėta statistiškai patikimai mažiau kreipimųsi į skubios pagalbos skyrių dėl gripo ir jo kom­plikacijų, bronchito ir pneumonijos bei stacionarizavimo atvejų dėl gripo ir jo sukeltų komplikacijų, viršutinių kvėpavimo takų susirgimų, bronchiolito, otito bei pneu­monijos.

Keyword(s): COVID-19, vaikai, infekcinės kvėpavimo takų ligos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.173
Full Text: PDF

Back