Julija Lapiniauskaitė, Eglė Jakūbaitytė

Abstract

Darbo tikslas – išsiaiškinti generalizuoto nerimo sutri­kimo rizikos veiksnius, diagnostikos ypatybes.

Metodai. Literatūros apžvalgai informacija rinkta Pu­bMed ir Up ToDate duomenų bazėse. Paieškai naudoti raktiniai žodžiai, susiję su generalizuotu nerimo sutri­kimu.

Rezultatai. Generalizuotas nerimo sutrikimas yra lėtinis nerimo sutrikimas, pasireiškiantis bendriniu, į specifinius įvykius ar situacijas nenukreiptu nerimu. Literatūros duo­menimis, pagrindiniai rizikos veiksniai yra moteriškoji lytis, paveldimi nerimo sutrikimams jautrūs genai, pasau­linio masto įvykiai, psichologiniai sutrikimai. Neurop­sichologiniai veiksniai, kai sumažėja ventromedialinės prefrontalinės žievės aktyvumas, siejamas su baimės slo­pinimo disfunkcija bei generalizuoto nerimo sutrikimo išsivystymo rizikos didėjimu. Šio nerimo sutrikimo di­agnostiką gali sunkinti kiti psichikos sutrikimai, nes jie maskuoja generalizuoto nerimo sutrikimo simptomus.

Keyword(s): generalizuotas nerimo sutrikimas, paplitimas, rizikos veiksniai, diagnostika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.185
Full TextPDF

Back