Jovita Janavičiūtė, Liuda Šinkariova

Santrauka

Insultą patyrusių pacientų grupė yra specifinė imtis, kuriai būdingi įvairūs insulto sukelti padariniai, sunkinantys kasdienį funkcionavimą: kognityvinių funkcijų sutrikimas, depresiškumas, sumažėjęs saviveiksmingumas. Darbo tikslas – įvertinti insultą patyrusių pacientų kognityvinių funkcijų, depresiškumo ir saviveiksmingumo ypatumus. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrime dalyvavo 22 insultą patyrę pacientai. Amžius nuo 61 iki 89 metų (M=78,09; SD=8,6). Tiriamiesiems buvo pateikti socialiniai ir demografiniai klausimai. Insultą patyrusių pacientų kognityvinės funkcijos matuotos naudojantis Adenbruko kognityvinio tyrimo metodika (III versija). Depresiškumui matuoti naudotas Paciento sveikatos klausimynas, saviveiksmingumui – Saviveiksmingumo klausimynas insultą patyrusiems pacientams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 81,8 proc. insultą patyrusių pacientų patiria kognityvinių funkcijų sutrikimus, 63,6 proc. būdingas depresiškumas. Insultą patyrę pacientai pasižymi gana aukštu saviveiksmingumu.

Raktiniai žodžiai: insultą patyrę pacientai, kognityvinės funkcijos, depresiškumas, saviveiksmingumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.125
Pilnas tekstasPDF

Back