Gintarė Gečaitė, Aušra Šnipaitienė, Mantas Malinauskas, Lina Jankauskaitė

Abstract

Darbo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie vaikų 1 tipo cukrinio diabeto (CD) sąsajas su idiopatiniu juveniliniu artritu. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuoti 32 viso teksto straipsniai. Remiantis atrinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galima teigti, kad 1 tipo CD dažniau pasireiškia pacientams, sergantiems juveniliniu idiopatiniu artritu, nei bendrai populiacijai.

Keyword(s): cukrinis diabetas, vaikai, idiopatinis juvenilinis artritas, autoimuninė liga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.113
Full TextPDF

Back