SULFASALAZINO SUKELTAS ODOS BĖRIMAS SU EOZINOFILIJA IR SISTEMINIAIS SIMPTOMAIS. KLINIKINIS ATVEJIS

Rūta Aliulytė, Aušra Šnipaitienė, Migla Žėbienė, Rima Šileikienė Abstract Vaistų sukeltas odos bėrimo su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (angl. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS) sindromas apima odos bėrimą, patologinius bendro kraujo tyrimo rezultatus, temperatūros pakilimą ir dauginį organų pažeidimą. Nors ši patologija reta, vaikų mirštamumas siekia apie 5,4 procento. Sulfasalazinas – vienas…

I TIPO CUKRINIO DIABETO SĄSAJA SU IDIOPATINIU JUVENILINIU ARTRITU VAIKŲ AMŽIUJE

Gintarė Gečaitė, Aušra Šnipaitienė, Mantas Malinauskas, Lina Jankauskaitė Abstract Darbo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie vaikų 1 tipo cukrinio diabeto (CD) sąsajas su idiopatiniu juveniliniu artritu. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuoti 32 viso teksto straipsniai. Remiantis atrinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galima teigti, kad 1 tipo CD dažniau pasireiškia pacientams, sergantiems…