Ieva Montvilaitė

Abstract

Hiperinsulineminės euglikemijos terapija (HIET) daž­niausiai taikoma kaip gelbstinti gyvybę priemonė kalcio kanalų blokatoriais ir beta adrenoblokatoriais apsinuo­dijusiems pacientams. Jos metu insulinas didelėmis do­zėmis leidžiamas į veną ir palaikoma normali gliukozės koncentracija kraujyje. Tyrimo tikslas − apžvelgti HIET gydymo taktikas kalcio kanalų blokatoriais ir beta adre­noblokatoriais apsinuodijusiems pacientams. Apžvelgti straipsniai, publikuoti anglų kalba 2012 – 2022 m., rasti PubMed duomenų bazėje. Naujausi tyrimai rodo, kad HIET gali būti efektyvi gydant BB ir KKB apsinuodi­jimą. Ši terapija turi būti pradėta kuo anksčiau simp­tominiams pacientams. Pagal rekomendacijas, HIET metu insulinas turi būti dozuojamas bolusu 1 VV/kg į veną, toliau skiriant insulino infuziją 0,5-1 VV/kg/val. greičiu, dozė gali būti titruojama iki maksimalios 10 VV/kg/val. Pagrindiniai nepageidaujami HIET reiški­niai yra hipokalemija ir hipoglikemija, tad pacientai turi būti kruopščiai monitoruojami visos terapijos metu ir ją nutraukus.

Keyword(s): didelių dozių insulino terapija, hiperinsulineminė euglikeminė terapija, kalcio kanalų blokatoriai, beta blokatoriai, apsinuodijimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.165
Full Text: PDF

Back