HIPERINSULINEMINĖ EUGLIKEMINĖ TERAPIJA KALCIO KANALO BLOKATORIAIS IR BETA ADRENOBLOKATORIAIS APSINUODIJUSIEMS PACIENTAMS

Ieva Montvilaitė Abstract Hiperinsulineminės euglikemijos terapija (HIET) daž­niausiai taikoma kaip gelbstinti gyvybę priemonė kalcio kanalų blokatoriais ir beta adrenoblokatoriais apsinuo­dijusiems pacientams. Jos metu insulinas didelėmis do­zėmis leidžiamas į veną ir palaikoma normali gliukozės koncentracija kraujyje. Tyrimo tikslas − apžvelgti HIET gydymo taktikas kalcio kanalų blokatoriais ir beta adre­noblokatoriais apsinuodijusiems pacientams. Apžvelgti straipsniai, publikuoti anglų kalba…

SKUBIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ANALIZĖ APSINUODIJIMO NARKOTINĖMIS MEDŽIAGOMIS ATVEJU

Irena Malašauskienė, Urtė Malašauskaitė Abstract Straipsnyje analizuojamas skubiosios pagalbos teikimas apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. Tiks­las − išanalizuoti apsinuodijimo atvejais teiktą skubiąją pagalbą. Uždaviniai: 1. Aprašyti apsinuodijimą suke­liančias narkotines medžiagas bei jų žalą organizmui. 2. Apibūdinti skubiosios pagalbos teikimo veiksmus apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. 3. Išanalizuoti skubiosios pagalbos teikimą apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atvejais, remiantis duomeni­mis, surinktais…