HIPERINSULINEMINĖ EUGLIKEMINĖ TERAPIJA KALCIO KANALO BLOKATORIAIS IR BETA ADRENOBLOKATORIAIS APSINUODIJUSIEMS PACIENTAMS

Ieva Montvilaitė Abstract Hiperinsulineminės euglikemijos terapija (HIET) daž­niausiai taikoma kaip gelbstinti gyvybę priemonė kalcio kanalų blokatoriais ir beta adrenoblokatoriais apsinuo­dijusiems pacientams. Jos metu insulinas didelėmis do­zėmis leidžiamas į veną ir palaikoma normali gliukozės koncentracija kraujyje. Tyrimo tikslas − apžvelgti HIET gydymo taktikas kalcio kanalų blokatoriais ir beta adre­noblokatoriais apsinuodijusiems pacientams. Apžvelgti straipsniai, publikuoti anglų kalba…