Ieva Jasponytė

Abstract

Hiperhidrozė – tai dermatologinis sutrikimas, apibūdina­mas pernelyg dideliu prakaitavimu, viršijančiu organizmo termoreguliacijos poreikius. Dažniausi anatominiai regi­onai, kuriuose pasireiškia hiperhidrozė, yra delnai, pažas­tys, veidas bei pėdos. Ligos atsiradimui ir progresavimui didžiausią įtaką turi genetinė predispozicija ir antrinės hiperhidrozės priežastys. Padidėjęs prakaitavimas sukelia neigiamas fizines, emocines ir socialines pasekmes, ku­rios daro neigiamą poveikį pacientų gyvenimo kokybei.

Tyrimo tikslas − remiantis naujausių mokslinių publika­cijų duomenimis, apžvelgti hiperhidrozės klasifikaciją, diagnostiką bei jos gydymo būdus.

Keyword(s): hiperhidrozė, hiperhidrozės klasifikacija, diagnostika, gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.122
Full TextPDF

Back