GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ PADĖJĖJŲ DARBE PATIRIAMAS STRESAS, JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI IR ĮVEIKOS BŪDAI

Rasa Tamulienė, Ieva Kazakevičiūtė, Daiva Mačiulienė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamą stresą, jį lemiančius veiksnius ir įveikos būdus. Tyrime dalyvavo 101 gydytojo odontologų padė­jėjas. Naudotas duomenų rinkimo metodas – apklausa internetu. Duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios statistikos ir kontingencijos koeficiento skaičiavimus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad beveik pusė gydytojų odontologų padėjėjų…