COVID-19 LIGOS NEUROLOGINĖS APRAIŠKOS IR KOMPLIKACIJOS

Liudmila Kimševaitė Abstract Straipsnyje analizuojamos COVID-19 virusinės infek­cijos neurologinės apraiškos ir komplikacijos. Tirti 56 37-93 metų (vidurkis – 73,9 ± 1,8 metų) COVID-19 liga sergantys ligoniai, 35 moterys ir 21 vyras. Visi li­goniai konsultuoti gydytojos neurologės, šio straipsnio autorės. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai buvo 20(35,7%) ligonių: praeinantis smegenų išemijos prie­puolis – 2(3,6%), galvos smegenų infarktas…