Aušrinė Miliauskaitė

Abstract

Tyrimo tikslas – apžvelgti straipsnius, aprašančius SARS-CoV-2 viruso sukeltos COVID- 19 ligos bei jos gydymo ir prevencijos sąlygotus akių pažeidimus, apibendrinti tyrimų rezultatus bei pateikti visuome­nei aktualią informaciją apie viruso sąsajas su akimis. Akies audiniuose esama specifinių viruso spyglio bal­tymui receptorių, per kuriuos virusas gali patekti į akies audinius, o iš jos ir į kitas organizmo dalis. Dažniausias COVID-19 ligos sukeliamas akių pakenkimas – kon­junktyvitas. Kiti galimi pakenkimai – keratokonjunk­tyvitas, episkleritas, ragenos transplantato atmetimo re­akcija, mukormikozė, neurooftalminės komplikacijos.

COVID-19 akių pakenkimus sukelia ir dėl netiesio­ginių priežasčių – sumažėjusio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei padažnėjusių akių traumų namuose.

Keyword(s): COVID-19, SARS-CoV-2, akių pakenkimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.080
Full TextPDF

Back