Albinas Tamošiūnas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Algirdas Šlepavičius, Oleg Aliošin

Abstract

Pristatome paciento su gigantine cirkuliaria tiesiosios žarnos adenoma bei sinchronine riestinės žarnos karci­noma in situ klinikinį atvejį. Karcinoma in situ pašalinta endoskopiškai, tiesiosios žarnos adenoma pašalinta tran­sanalinės endoskopinės operacijos (TEO) būdu. Histolo­ginis tyrimas neparodė invazyvios karcinomos požymių nė viename polipe. Aptariami gigantinių tiesiosios žar­nos polipų gydymo ypatumai ir galimybės. Nors pirme­nybė teikiama mažai invazyviems metodams, neabejotinų standartų nėra. Patikimas išvadas padaryti galėtų nebent prospektyvinis visų atvejų Europoje auditas.

Keyword(s): tiesiosios žarnos adenoma, transanalinė endoskopinė operacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.203
Full TextPDF

Back