Miglė Miglinaitė

Abstract

Neprižiūrimas ir ilgai trunkantis cukrinis diabetas (CD) gresia skirtingų organų sistemų komplikacijomis: diabe­tinė neuropatija, diabetinė retinopatija, diabetinė nefro­patija, širdies ir kraujagyslių ligos, odos būklės pokyčiai. Šios komplikacijos gali lemti ne tik didesnį medicininės pagalbos poreikį ir ekonominę naštą šalies sveikatos sis­temai, bet ir blogėjančią paciento gyvenimo kokybę bei ankstyvą mirtį. Diabetinė neuropatija yra viena dažniau­sių komplikacijų, pasireiškianti apie 50 proc. sergan­čiųjų cukriniu diabetu. Skausmo mažinimas yra vienas pagrindinių diabetinės neuropatijos gydymo tikslų. Jau kurį laiką mokslinėje literatūroje nagrinėjamas alfa li­poinės rūgšties (ALA) poveikis neuropatiniam skaus­mui. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinius straipsnius, kuriuose būtų aprašomas alfa lipoinės rūgšties poveikis pacientams, kuriems pasireiškė diabetinės neuropatijos simptomai.

Keyword(s): alfa lipoinė rūgštis (ALA), diabetinė neuropatija, skausmas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.039
Full Text: PDF

Back