Mariola Kovalevska, Dainora Kubiliūtė

Abstract

Wegenrio granulomatozė, kitaip vadinama granulo­matoze su poliangitu, priklauso su antikūnų prieš neu­trofilų citoplazmos antigenus susijusių vaskulitų gru­pei. Ji, pagal 1994 metais Chapel Hillyje vykusiame konferencijos susitarime priimtą vaskulitų skirstymą, pažeidžia smulkiąsias kraujagysles. Granulomatoze su poliangitu serga įvairaus amžiaus žmonės, bet daž­niausiai liga manifestuoja ketvirtą – penktą dešim­tmetį. Ilgai laikoma blogos prognozės liga, taikant šiuolaikinį, inovatyvų gydymą ir atsiradus naujiems vaistams, Wegenerio granulomatozė buvo ištraukta iš blogos prognozės ligų sąrašo. Pacientų išgyvena­mumo vidurkis, lyginant su mikroskopinio poliangito išgyvenamumo vidurkiu, padidėjo. Kliniškai We­generio granulomatozė prasideda į gripą panašiais požymiais: bendru silpnumu, karščiavimu, galvos skausmais, apetito stoka. Vėliau pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų, plaučių, inkstų bei virškinimo trakto pažeidimas. Pusei iš sergančių šia liga pacientų pasi­reiškia odos bėrimas (hemoraginis bėrimas, poodiniai mazgai). Taip pat gali būti stebimas nervų sistemos pakenkimas. Pateikiame Wegenerio granulomatozės atvejį, kuriame matyti, kaip laiku pradėjus specifinį gydymą galima stebėti pažeistos inkstų funkcijos atsi­statymą, bendros ligonio būklės pagerėjimą bei klas­tingos ligos atkryčio atsiradimą.

Keyword(s): Wegenerio granulomatozė, greitai progresuojantis glomerulonefritas, su antineutrofiliniais citoplazminiais antikūnais susijęs glomerulonefritas, granulomatozė su poliangitu.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.060
Full TextPDF

Back