Aurelija Mironytė

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie visuomenėje įgytos pneumonijos (VIP) etiologiją ir komplikacijas. At­likta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medici­ninėse duomenų bazėse. Rezultatai parodė, kad visuome­nėje įgyta pneumonija yra gyvybei pavojinga liga, kurios diagnozė patvirtinama, kai žmogus suserga ne gydymo įstaigoje. Pneumoniją gali sukelti įvairiausi organizmai, tačiau pirmaujantys patogenų sąraše − Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Plaučių uždegi­mas neretai komplikuojasi į sunkesnes būkles, tokias kaip sepsis, ūminis kvėpavimo nepakankamumas, bak­terieminis šokas, respiracinio distreso sindromas ir kiti.

Keyword(s): visuomenėje įgyta pneumonija, plaučių uždegimas, etiologija, komplikacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.164
Full Text: PDF

Back