Rūta Vindžigalskytė, Agnė Baliūnaitė, Gediminas Kiudelis

Abstract

Tyrimo tikslas. Atlikti literatūros šaltinių analizę apie ūminės stemplės nekrozės (ŪSN) etiopatogenezę, kli­nikinius požymius, diagnostikos ir gydymo galimybes.

Metodai. Remiantis Google Scholar, PubMed ir Clini­calKey duomenų bazių šaltiniais, išanalizuota 16 publi­kacijų pasirinkta tema.

Išvados. ŪSN yra daugiaetiologė liga, kliniškai pasi­reiškianti kraujavimo iš viršutinio virškinamojo trakto požymiais, skausmu epigastrio srityje, karščiavimu, sil­pnumu. Pagrindinis diagnostikos metodas yra endosko­pinis tyrimas. Gydymas apima intraveninę hidrataciją, antacidinius vaistus, parenterinę mitybą, nil per os prin­cipą ir komplikacijų valdymą.

Keyword(s): ūminė stemplės nekrozė, juodoji stemplė, Gurvito sindromas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.188
Full Text: PDF

Back