ŪMINĖ STEMPLĖS NEKROZĖ: LITERATŪROS IR KLINIKINIŲ ATVEJŲ APŽVALGA

Rūta Vindžigalskytė, Agnė Baliūnaitė, Gediminas Kiudelis Abstract Tyrimo tikslas. Atlikti literatūros šaltinių analizę apie ūminės stemplės nekrozės (ŪSN) etiopatogenezę, kli­nikinius požymius, diagnostikos ir gydymo galimybes. Metodai. Remiantis Google Scholar, PubMed ir Clini­calKey duomenų bazių šaltiniais, išanalizuota 16 publi­kacijų pasirinkta tema. Išvados. ŪSN yra daugiaetiologė liga, kliniškai pasi­reiškianti kraujavimo iš viršutinio virškinamojo trakto požymiais, skausmu epigastrio…