Rūta Ustinavičienė, Dalia Lukšienė, Ričardas Radišauskas, Lina Škėmienė

Abstract

Maisto produktai gali sukelti įvairių nepageidaujamų reakcijų, kurios vadinamos padidėjusiu jautrumu maisto produktams. Tyrimo tikslas buvo įvertinti Kauno mieste ikimokyklines įstaigas lankančių vaikų jautrumo maistui dažnį bei tėvų (globėjų) nuomonę ir žinias apie vaikų jautrumą maistui. Anketinėje apklausoje dalyvavo 1143 vaikų tėvai. Nustatyta, kad jautrumo maistui dažnis ikimokyklinėse įstaigose siekė 15,2 proc., (n=174), iš jų 98 (17,5 proc.) berniukai ir 76 (13,0 proc.) mergaitės. Mergaitės dažniau buvo jautrios šokoladui (61,8 proc.), citrusiniams vaisiams (50,0 proc.) ir pienui (43,4 proc.); tuo tarpu berniukai buvo labiau jautrūs pienui (54,1 proc.), šokoladui (45,9 proc.), kiaušiniams (39,8 proc.). Dažniausiai vaikams pasireiškė alerginės odos reakcijos (80,6 proc. berniukų ir 77,7 proc. mergaičių), rečiau – sloga, čiaudulys (41,8 proc. berniukų ir 31,6 proc. mergaičių). Tėvų nuomone, maisto alergijas lemia genetiniai veiksniai, mityba bei aplinkos tarša. Statistiškai reikšmingai daugiau žinių apie alergiją maistui ir anafilaksinio šoko galimybę turėjo aukštąjį išsilavinimą įgiję respondentai (atitinkamai ŠS = 2,73 (95 proc. PI 1,25-6,31) ir ŠS=2,83 (95 proc. PI 1,98-4,95). Vaikų jautrumas maistui lėmė didžiosios dalies respondentų šeimų gyvenimo kokybę (82,2 proc.), siekiant užtikrinti tinkamą vaikų mitybą bei gydymą.

Keyword(s): jautrumas maistui, maisto alergenai, tėvų žinios apie vaikų jautrumą maistui, šeimų gyvenimo kokybė.
DOI10.5200/sm-hs.2019.009
Full TextPDF

Back