DALY INDEKSO INTERPRETACIJA IR PRAKTINIS PANAUDOJIMAS

Ignas Mickevičius, Vykintas Pliavga, Abdula Varoneckas, Dalius Sakavičius, Marijus Leketas Abstract Nacionalinės valdžios institucijos turi nustatyti sveika­tos tyrimų prioritetus ir priimti sprendimus dėl inves­ticijų į sveikatos sistemas ir sveikatos priežiūros prie­mones. Visuomenės sveikatos intervencijomis siekiama sumažinti gyventojų ligų naštą ir pagerinti gyvenimo kokybę. DALY yra priemonė kiekybiškai įvertinti ligų naštą, išreikštą populiacijoje prarastų metų dėl…