PACIENTŲ KELIO FUNKCIJOS VERTINIMAS PO KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAVIMO OPERACIJOS. PALYGINIMAS TARP DVIEJŲ ŠALIŲ

Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Justinas Stučinskas, Daiva Mockevičienė, Augustas Česnavičius Abstract Įvadas. Kelio sąnario endoprotezavimo operacija pagerina paciento kelio sąnario funkciją. Pacientai objektyviai tai gali įvertinti naudodami pacientų savęs vertinimo klausimynus (PROMs). Šio tyrimo metu buvo siekiama palyginti kelio sąnario funkciją po kelio sąnario endoprotezavimo dviejose skirtingo socioekonominio lygio šalyse: Lietuvoje ir Švedijoje. Metodai. Tyrime…

PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PO KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAVIMO OPERACIJOS. PALYGINIMAS TARP LIETUVOS IR ŠVEDIJOS

Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Justinas Stučinskas, Daiva Mockevičienė, Augustas Česnavičius Abstract Pacientų savęs vertinimo klausimynai (PROMs) tampa vis populiaresni vertinat pacientų rezultatus po gydymo. Lietuva ir Švedija yra dvi skirtingo so­cioekonominio statuso šalys. Tyrimo metu buvo sie­kiama palyginti pacientų gyvenimo kokybės pokytį po totalinio kelio sąnario endoprotezavimo (TKE) šiose šalyse. Metodai. Į tyrimą įtraukti pacientai,…