EALES’ LIGA

Laurynas Kacevičius, Vaida Makarevičienė Abstract Remiantis mokslinės literatūros duomenimis straipsnyje apžvelgiama Eales‘ ligos etiologija, klinikiniai požy­miai, diagnostikos ir gydymo galimybės. Atlikta litera­tūros apžvalga, į kurią įtraukta Eales‘ ligą aprašančių publikacijų, atrinktų PubMed, Cohrane ir Google Scholar duomenų bazėse. Eales‘ liga – tai reta, nenustatytos eti­ologijos tinklainės patologija, dažniausiai pasireiškianti vaskulitu tinklainės periferinėje dalyje. Liga labiausiai…

TINKLAINĖS POKYČIAI NĖŠČIŲJŲ HIPERTENZINIŲ BŪKLIŲ METU

Mantilė Juotkutė, Dovilė Karaliūtė, Deimantė Užkuraitytė, Vaida Makarevičienė Abstract Tikslas – išsiaiškinti, kaip kinta tinklainė nėščiųjų hipertenzinių būklių metu ir įvertinti dažniausiai aprašomus akių pokyčius nėščiosioms. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apžvalga. Atrinkti straipsniai, kuriuose aprašomi tinklainės pokyčiai nėščiųjų hipertenzinių būklių metu. Apžvalga atlikta naudojantis elektronine duomenų baze PubMed (Medline). Rezultatai. Nėštumo metu stebimi akių…