ASMENŲ, KALTINAMŲ ĮVYKDŽIUS SEKSUALINIO POBŪDŽIO NUSIKALTIMUS PRIEŠ NEPILNAMEČIUS, CHARAKTERISTIKOS

Vilius Butrimas, Vaiva Martinkienė Abstract Seksualinio pobūdžio nusikaltimus įvykdantys asmenys pasižymi heterogeniškumu. Žinoma, kad šio pobūdžio nusikaltimais įtariami asmenys skiriasi tiek savo socio­demografinėmis, tiek psichosocialinėmis ypatybėmis, tačiau skiriasi ir jų elgesio etiologinės priežastys, moty­vai, nusikaltimo įvykdymo aplinkybės. Seksualinių nu­sikaltimų pobūdis įvairus – nuo nekontaktinių tvirkina­mųjų veiksmų iki fizinio smurto ir išžaginimo. Siekiant išanalizuoti asmenų, įvykdžiusių…