SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS KARDIOLOGIJOS CENTRE: PACIENTŲ POŽIŪRIS

Aldona Mikaliūkštienė, Lina Baltokaitė, Danutė Kalibatienė, Natalja Jerdiakova Abstract Darbo tikslas: išanalizuoti sveikatos priežiūros pas­laugų kokybę pacientų požiūriu Vilniaus miesto li­goninės kardiologijos centre. Tyrimo medžiaga ir metodai. Anketinė apklausa. Im­tis – 200 pacientų. Vertinti pacientų lūkesčiai ir įspū­džiai apie ligoninės kardiologijos centre teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant kompiu­terinės programos statistikos paketą…