SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS MEDICINOS DARBUOTOJŲ DARBO VIETOJE VEIKIANČIŲ FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS SU SVEIKATOS NUSISKUNDIMAIS

Jolita Kirvaitienė, Rasa Volskienė, Jūratė Kazlauskienė Abstract Darbuotojų pasitenkinimui darbo aplinka bei darbo re­zultatams įtakos turi mikroklimatinės darbo aplinkos sąlygos. PSO duomenimis, 30 proc. visų pastatų turi vi­daus patalpų kokybės problemų. ES valstybėse 14 proc., Lietuvoje 17 proc. darbuotojų yra nepatenkinti darbo aplinkos mikroklimato parametrais. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, atliekami objekty­vūs patalpų…