SUNKIĄ GALVOS SMEGENŲ TRAUMĄ PATYRUSIŲ PACIENTŲ VENTILIACINĖS PNEUMONIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ, DAŽNIO IR JĮ LEMIANČIŲ MIKROORGANIZMŲ PAPLITIMO ANALIZĖ

Sonata Lodaitė, Monika Liugailaitė, Tomas Tamošuitis, Neringa Balčiūnienė Abstract Tikslas. Nustatyti sunkią galvos smegenų traumą pa­tyrusių pacientų, gydytų Neurochirurgijos intensy­vios terapijos skyriuje (toliau – NITS), ventiliacinės pneumonijos (toliau – VP) dažnį, jį lemiančius rizikos veiksnius, dažniausius sukėlėjus. Tyrimo metodika. Atliktas retrospektyvinis tyrimas, į kurį įtraukta 110 pacientų, 2017-2018 m. laikotarpiu gydytų NITS dėl sunkios galvos…