SOCIALINĖS BRANDOS PSICHODIAGNOSTINIO VERTINIMO GALIMYBĖS TEISMO PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZĖJE

Gintaras Butkus Abstract Straipsnyje analizuojamas socialinės brandos paaiškinimo iš specialistų pusės teismams poreikis bei išskiriami tikėtini socialinės brandos psichologiniai kriterijai ir jų vertinimo būdai. Teisinis socialinės brandos pagrindas išdėstytas LR BK 80-81 str. paskirtyje: užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą; riboti laisvės atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo poveikio priemonių taikymo asmenims…