FIZINIO AKTYVUMO IR KOGNITYVINĖS STIMULIACIJOS POVEIKIS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMĄ TURINČIŲ VAIKŲ SMEGENŲ VYKDOMOSIOMS FUNKCIJOMS

Emilija Strazdaitė, Katrin Kočan, Justinas Blaževičius Abstract Daugėja tyrimų, nagrinėjančių bendrosios populiacijos fizinio aktyvumo naudą žmogaus kognityvinėms funk­cijoms. Prieštaringi tyrimų rezultatai rodo poreikį siste­minti duomenis, gautus tiriant vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, populiaciją. Sparti mokslo ir tech­nologijų pažanga teikia galimybę sujungti tradicinius gydymo metodus, sėkmingai taikomus kitų sutrikimų neuroreabilitacijai. Aptinkama hipotezių, jog fizinių ir…