SLAUGYTOJŲ VEIKLA SKATINANT NUTUKUSIUS PACIENTUS MAŽINTI KŪNO SVORĮ

Kristina Lingaitė, Daiva Kriukelytė, Jurgita Gulbinienė Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti pirminiame sveikatos priežiūros centre (PSPC) dirbančių slaugytojų veiklą, skatinančią nutukusius pacientus mažinti kūno svorį. Tyrimo metodika. Atliktas vienmomentinis tikslinis tyrimas. Taikytas anketinės apklausos raštu tyrimo metodas. Naudota tyrėjų sudaryta 24 klausimų anketa. Tiriamieji – Kauno PSPC slaugytojai. Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavo 102 Kauno PSPC…