PAGYVENUSIŲ IR VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ, GAUNANČIŲ PASLAUGAS NAMUOSE, PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU SLAUGOS POREIKIAIS

Emilija Buračaitė, Rita Urbanavičė, Natalja Istomina, Agnė Jakavonytė-Akstinienė Abstract Demografinio senėjimo pokyčiai Europoje didina pagy­venusių ir vyresnio amžiaus žmonių slaugos paslaugų namuose poreikį. Lietuvoje atliktų tyrimų, kuriuose ana­lizuojami pagyvenusių ir vyresnio amžiaus žmonių, gau­nančių paslaugas namuose, slaugos poreikiai, yra labai mažai. Tyrimo tikslas − apžvelgti pagyvenusių ir vyresnio amžiaus žmonių, gaunančių paslaugas namuose, proble­mas, susijusias…

SLAUGOS POREIKIAI PO STUBURO OPERACIJOS

Violeta Butkevič, Zita Gierasimovič, Lina Gedrimė, Violeta Nomeikienė Abstract Stuburo pažeidimai blogina žmogaus gyvenimo kokybę ir yra viena iš dažniausių slaugos problemų. Dažniausiai stu­buro pažeidimus sukelia stiprūs ir greiti viso kūno judesiai. Tikslas − išanalizuoti slaugos poreikius po stuburo ope­racijos. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus universiteto ligoninėje 2020-2021 m. Tyrime da­lyvavo 121…