IMPLANTUOJAMŲ ELEKTROKARDIOGRAMOS REGISTRAVIMO PRIETAISŲ PANAUDOJIMAS SINKOPIŲ DIAGNOSTIKAI

Gustė Čėsnaitė, Germanas Marinskis Abstract Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslines publikacijas apie implantuojamų elektrokar­diogramos registravimo prie­taisų panaudojimą sinkopių diagnostikai ir palyginti jų diagnostinį efektyvumą su tra­dicine sinkopių diagnostika. Tyrimo medžiaga ir metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta duomenų bazėse Pu­bMed, Science Direct, Coh­rane Library, specializuotoje informacijos paieškos siste­moje Google Scholar. Paieškai buvo naudojami raktiniai žo­džiai anglų…