ŠEIMOS GLOBĖJŲ, PRIŽIŪRINČIŲ NEGALĘ TURINČIUS ASMENIS, GYVENIMO POKYČIAI IR PAGALBOS GALIMYBĖS: PATIRČIŲ ANALIZĖ

Viktorija Piščalkienė, Rasa Juozapavičienė, Dalė Smaidžiūnienė, Diana Nemčiauskienė, Vilma Rastenienė Abstract Labai svarbu analizuoti problemas, kurios yra susijusiosne tik su sunkiai sergančių asmenų gerove,bet ir su jų artimųjų gyvenimo kokybės pokyčiais,kuriuos sąlygoja artimojo liga ir nuolatinė, dažnaireikalaujanti didelių resursų, priežiūra.Tyrimo tikslas – atskleisti šeimos globėjų, prižiūrinčiųnegalę turinčius asmenis, gyvenimo pokyčius irpagalbos galimybes.Tiriamieji. Iš viso tyrime…