NARCISISTINIŲ ASMENYBIŲ SANTYKIO SU AUTORITETU PATYRIMAS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

Dovilė Petronytė-Kvedarauskienė, Gražina Gudaitė Abstract Santykis su autoritetu yra svarbus psichosocialinis veiksnys, kuriantis pagrindus atskiro žmogaus tapatumo ir vertės jausmui, įtakojantis socialinių grupių ir visos visuomenės funkcionavimą. Nesėkmingai susiklostę santykiai su pirmaisiais autoritetais vaikystėje gali formuoti narcisistinius sunkumus. Lietuvos žmonių santykį su autoritetu pažeidė išgyventas autoritarinis režimas, ir jo neigiamas pasekmes jaučia kelios kartos. Įsisąmoninti…