Dovilė Petronytė-Kvedarauskienė, Gražina Gudaitė

Abstract

Santykis su autoritetu yra svarbus psichosocialinis veiksnys, kuriantis pagrindus atskiro žmogaus tapatumo ir vertės jausmui, įtakojantis socialinių grupių ir visos visuomenės funkcionavimą. Nesėkmingai susiklostę santykiai su pirmaisiais autoritetais vaikystėje gali formuoti narcisistinius sunkumus. Lietuvos žmonių santykį su autoritetu pažeidė išgyventas autoritarinis režimas, ir jo neigiamas pasekmes jaučia kelios kartos. Įsisąmoninti santykio su autoritetu sunkumus ir atkurti konstruktyvų santykį su autoritetu yra aktuali šių dienų užduotis, siekiant psichologinės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės. Šio tyrimo tikslas buvo tirti narcisistinių asmenybių santykio su autoritetu patyrimą siekiant atskleisti šios patirties sunkumus ir lūkesčius pokyčiams. Tyrime dalyvavo 12 suaugusių žmonių, turinčių narcisistinių sunkumų. Atlikti giluminiai pusiau struktūruojantys interviu ir kokybinė teminė duomenų analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dalyviai patiria autoritetus kaip vertinančius ir galinčius piktnaudžiauti jėga. Tyrimo dalyviai jaučiasi priklausomi nuo autoritetų ir sunkiai nuo jų atsiskiria. Išryškėjo sunkumas integruoti autoriteto įvairiapusiškumą ir lūkestis, kad autoritetas bus tobulas. Tyrimo dalyviai nori laisvai rinktis autoritetą bei nurodo priimančio ir lygiaverčio santykio su autoritetu poreikį. Jie ieško autoriteto kaip patikimo vedlio ir siekia kurti su tokiu autoritetu konstruktyvų santykį.

Keyword(s): autoritetas, santykis su autoritetu, narcisizmas, narcisistinė asmenybė, narcisistiniai sunkumai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.007
Full TextPDF

Back