PAGRINDINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS PACIENTŲ REHOSPITALIZACIJOS PRIEŽASTYS

Jolanta Navickienė, Edmundas Vaitiekus Abstract Psichikos ligomis serga įvairaus amžiaus, išsilavinimo, tautybių vyrai ir moterys. Pastaraisiais dešimtmečiais vykdoma daug tyrimų, kuriuose nagrinėjami biologiniai, psichologiniai bei socialiniai veiksniai, turintys įtakos psichikos sutrikimams bei psichikos negalią turinčių asmenų rehospitalizacijai. Šiame straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize bei VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje atliktais tyrimais, įvardijamos teismo psichiatrijos pacientų (nepakaltinamų…