PAAUGLIŲ SOCIALINIO NERIMO SĄSAJOS SU MENTALIZACIJA IR TRAUMINE PATIRTIMI

Gabrielė Skabeikytė, Rasa Barkauskienė, Lina Gervinskaitė-Paulaitienė Abstract Tyrimo tikslas buvo įvertinti paauglių socialinio nerimo, mentalizacijos ir trauminės patirties sąsajas. Socialinis nerimas – aktuali problema, paprastai prasi-dedanti jau ankstyvoje paauglystėje ir įvairiapusiškai trikdanti asmens funkcionavimą. Analizuojant nerimo raidai svarbius veiksnius, tyrimai atskleidžia ryšį tarp vaikystės trauminių patirčių bei socialinio nerimo vėlesniame amžiuje. Socialiniam nerimui būdingos klaidingos…