KASOS VĖŽIO GYDYMO STRATEGIJOS

Morta Mažeikaitė Abstract Europos šalyse ir Jungtinėse Amerikos Valstijose mirš­tamumas nuo kasos vėžio užima ketvirtą vietą tarp visų onkologinių ligų. Sergančiųjų kasos vėžiu 5 metų išgy­venamumas vidutiniškai siekia apie 5-10 procentų. Dau­geliu atvejų ši liga aptinkama jau vėlyvose stadijose, tad chirurginis gydymas tėra galimas vos 15-20 proc. paci­entų. Nustačius rezektabilų kasos vėžį, rekomenduojama gydymą pradėti…

SKIRTINGŲ KRŪTIES VĖŽIO LĄSTELIŲ LINIJŲ ATSPARUMO RADIOTERAPIJAI TYRIMAS

Danguolė Laukaitienė, Antanas Vaitkus, Aistė Savukaitytė, Roberta Vadeikienė, Arturas Inčiūra, Rasa Ugenskienė, Elona Juozaitytė Abstract Įvadas. Radioterapija yra vienas iš pagrindinių vėžio gydymo metodų, taikomų daugiau kaip pusei onkologinių pacientų. Manoma, kad pagrindinė onkologinės ligos pasikartojimo ir nesėkmingo gydymo priežastis yra vėžinių ląstelių atsparumas radioterapijai. Viena iš pagrindinių atsparumo radioterapijai priežasčių yra vėžinių ląstelių gebėjimas…