JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ PSICHOLOGINIŲ RESURSŲ REIKŠMĖ PRISITAIKYMUI PRIE NEGALIOS

Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova Abstract Pastaraisiais metais didėja susidomėjimas judėjimonegalią turinčių asmenų psichologiniais resursais,tačiau neretai šie tyrimai apsiriboja pavienio konstruktoanalize. Kiekvienas tyrimas išskiria vis naujusneįgaliajam svarbius resursus, o tokia reiškinių gausane palengvina, o apsunkina vidinių resursų supratimą,suvokimą ir matavimą. Tad šio darbo tikslas – išskirtipsichologinius resursus, reikšmingus judėjimo negaliąturinčių asmenų prisitaikymui prie negalios. Šio tyrimo…