PSILOCIBINO TERAPIJOS VEIKSMINGUMAS, GYDANT SUNKIĄ DEPRESIJĄ

Agnė Stumbraitė Abstract Tikslas – apžvelgti mokslinius straipsnius, nagrinėjan­čius psilocibino terapinį panaudojimą ir efektyvumą, gydant depresiją. Psilocibinas yra veiklioji haliucinogeninių grybų me­džiaga, priklausanti klasikinių psichodelinių narkotikų grupei. Pastaraisiais metais vis daugiau tyrimų nagri­nėja psilocibino terapijos taikymą kartu su psichotera­pija. Straipsnyje pristatoma 10 mokslinių publikacijų apžvalga. Tyrimų rezultatai parodė, kad psilocibino ir psichotera­pijos derinys turi statistiškai…